Vážení agronomové,

BayProfit je věrnostní program určený pro všechny koncové odběratele přípravků na ochranu rostlin. Vztahuje se na kompletní sortiment foliárních přípravků společnosti Bayer s.r.o., divize Crop Science, Česká republika.

Pro období roku 2020 počínající dnem 01. 04. 2020 se do programu zařazují rovněž následující produkty:

  • Osiva kukurice značky DEKALB®, zakoupené koncovými zákazníky společnosti MONSANTO ČR s.r.o., během Období („Produkty“).

Pro období roku 2020 počínající dnem 01. 05. 2020 se do programu zařazují rovněž následující produkty:

  • Osiva řepky olejky značky DEKALB®, zakoupené koncovými zákazníky společnosti MONSANTO ČR s.r.o., během Období („Produkty“).

Vezměte, prosím, na vědomí, že následující produkty společnosti MONSANTO ČR s.r.o. jsou výslovně vyloučené z programu BayProfit společnosti Bayer: [osiva kukurice DEKALB® a osiva řepky DEKALB®] („Produkty“). Program Bayprofit se na Produkty aplikuje výlučně ve vztahu k získávání tzv. „standardních“ bodů; Produkty jsou však výslovně vyloučené z posuzování, zdali Člen získal minimální množství Bodů, na základě kterého by Členovi vznikl nárok na prémii ve smyslu bodu "Časový harmonogram a popis činností Člena a Organizátora programu" Článku a), b), c), d) Pravidel programu BayProfit“;

Za každý litr, kilogram nebo kus přípravku získáte příslušný počet bodů, které můžete vyměnit za Vámi vybraný benefit. Nabídka benefitů zahrnuje dárkové poukázky SODEXO, platební kartu CCS, finanční částku zaslanou přímo na účet vašeho podniku anebo přípravky na ochranu rostlin z portfolia společnosti Bayer, divize Crop Science.

Pro účast v programu je třeba vyplnit dokument „Pověření k zastupování v programu BayProfit firmy Bayer s.r.o.“ a poslat ho na adresu: Bayer s.r.o., divize Crop Science, Siemensova 2717/4, Praha 5, PSČ 155 00. Prostřednictvím uvedeného dokumentu statutární orgán vašeho zemědělského podniku určí osobu, která bude tento podnik v programu BayProfit zastupovat.

Pro získání podrobnějších informací můžete kontaktovat naše regionální zástupce.

Formulář : Pověření jiného člena v programu BayProfit ke stažení.

Vstup do programu

Zapomněli jste heslo?